สาระน่ารู้ของSMEs
 
เล่าสู่กันฟังเรื่อง วิธีการคิดเชิงกลยุทธ์
เนื้อหา : ในธุรกิจจะมีสิ่งที่แปลกๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ปรึกษาธุรกิจ กลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ องค์กรธุรกิจระดับโลก ผู้บริหารธุรกิจระดับสูงหลายๆ องค์กรในโลกนี้ มักจะ สนใจที่อยากจะเรียนรู้และเข้าไปศึกษา "องค์กรธุรกิจระดับโลกที่ประสบความสำเร็จ"...
  

   
 
จะใช้อะไรวัดผลตอบแทนด้านคน : HR Scorecard
เนื้อหา : ความงดงามใน "ประดิษฐกรรมทางปัญญาของมนุษยชาติ" เป็นสิ่งลี้ลับ ที่มีการศึกษาค้นคว้า มานานนับศตวรรษเลยทีเดียว! เช่นเดียวกัน "ทรัพยากรบุคคลจะมีคุณค่า"ก็ต่อเมื่อสามารถวัดคุณค่านั้นออกมาได้...
  

   
 
กิจกรรม 5 ส (5 S)
เนื้อหา : กิจกรรม 5 ส เป็นรากฐานสำคัญของ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะมุ่ง การพัฒนาคน ในองค์การ คือ มุ่งให้พวกเขาพัฒนาตนเอง ก่อนเป็นอันดับแรก คือฝึกให้รู้จัก จัดระเบียบให้กับตนเอง โดยพื้นฐาน กิจกรรม 5 ส จะพูดถึงการปรับพฤติกรรมแบบง่ายๆ การปรับ พฤติกรรมดังกล่าว แบ่งเป็น 5 เรื่องใหญ่ๆ คือ...
  

   
 
แนวคิดการบริหาร : Analytics : แนวโน้มใหม่ทางกลยุทธ์
เนื้อหา : คำถามหนึ่งที่ผมเจอบ่อย ๆ หนีไม่พ้นคำถามเกี่ยวกับ แนวคิด หรือ แนวโน้มใหม่ ทาง ด้าน การบริหารจัดการ ต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้าน ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวโน้มใหม่ๆ ทางด้านวิชาการและองค์กรธุรกิจต่างๆ แล้วจะพบว่าแนวโน้มสำคัญทาง ด้านกลยุทธ์ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน จะหนีไม่พ้นความพยายามในการเสาะแสวงหาช่องทาง หรือ...
  

   
 
W2H "วิธีมองเชิงประสิทธิภาพ" เทคนิคหนึ่งเพื่อการบริหารงานเชิงคุณภาพ
เนื้อหา : "วิธีมองเชิงประสิทธิภาพ" คืออะไร นอกจากองค์กรจะใช้เครื่องมือชนิดต่าง ๆมา ดำเนินการเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมาย คือเป็นองค์กรแห่งคุณภาพแล้ว การ ดำรงไว้ให้ คุณภาพคงอยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาขึ้น จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกส่วน และทุก คนในองค์กร โดยเฉพาะจำเป็น ต้องมีเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่จะ...
  

   
Page :   << 1 2 3 4 5 6 7 8 >>