สาระน่ารู้ของSMEs
 
การตลาด 4 ต หัวใจการตลาดยุคใหม่
เนื้อหา : การจะตรวจสอบว่ากลยุทธ์การตลาดของเราดีแค่ไหน ต้องพิจารณาว่า กิจกรรมการตลาด ที่เราทำไปนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 4 ต หรือไม่ ซึ่งจะได้พูดถึงในหัวข้อนี้ แต่ก่อนอื่นจะพูดถึง เรื่องการตลาดแบบเดิมเสียก่อน...
  

   
 
การคิดแบบ Six Thinking Hats ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อการบริหารมองอะไรได้กว้างและลึกขึ้น
เนื้อหา : ความคิดสร้างสรรค์ ดูเผินๆ อาจไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับคนส่วนใหญ่ เข้าทำนอง มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไร เพราะทุกคนยินยอมรับกันว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์เฉพาะบุคคล แต่ในยุคนี้ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น เพราะสิ่งที่จะช่วยให้เรา "แตก ต่าง" และ มีมูลค่าเพิ่มมากกว่าใครอื่น...
  

   
 
มืออาชีพ : Business Process Outsourcing ธุรกิจใหม่ในอนาคต
เนื้อหา : ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา Garner บริษัทวิจัยยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งคาดการณ์ว่าภายในปี ๒๐๐๗ บริษัท ประมาณ ๘๕ เปอร์เซ็นต์ในอเมริกาจะต้อง outsource งานบางแผนกออกไปให้บริษัทข้างนอก ทำ เพื่อประหยัดต้นทุนและเพื่อให้บริษัทของตัวเองพุ่งความ...
  

   
 
การลงทุนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท โดย การลงหุ้นด้วยทรัพย์สิน การลงหุ้นด้วยแรงงาน และผลทางภาษีอากร
เนื้อหา : ในการลงทุนทางธุรกิจนั้น ผู้ลงทุนมีสิทธิเลือกลงทุนได้ทั้ง เงิน ทรัพย์สิน และแรงงาน ดังใน

ตัวบทประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1026 "ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาลงหุ้นด้วยในห้างหุ้นส่วน สิ่งที่นำมาลงด้วยนั้น จะเป็นเงิน หรือทรัพย์สินสิ่งอื่น หรือลงแรงงานก็ได้"...
  

   
 
10 แนวทางสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า Experiential Relationship เพื่อสร้างความภักดีเชิงอารมณ์
เนื้อหา : ในตอนนี้จะได้กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างประสบการณ์ใหม่ และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความภักดีเชิงอารมณ์ Emotional Loyalty ลูกค้าจะรัก จะขอบคุณเราในการมอบสิ่งดีๆ แปลกใหม่ให้กับลูกค้าตลอดเวลา...
  

   
Page :   << 1 2 3 4 5 6 7 8 >>