สาระน่ารู้ของSMEs
 
การเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันในธุรกิจไทย Competitiveness
เนื้อหา : ก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำคำว่า ขีดความสามารถเชิงแข่งขันเสียก่อน ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของการค้าความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วเช่นเงินบาทลอยตัวมีผลต่อต้นทุนเพราะ สินค้าไทยมีสัดส่วนการนำเข้าปัจจัยเพื่อการ ผล...
  

   
 
TAX KNOWLEDGE :การหักค่าเสื่อมราคา กับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
เนื้อหา : ในแต่ละปีสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะต้องมีการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยการนำรายได้มาหักจากค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณกำไร หรือขาดทุนสุทธิ ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่จะนำมาหั...
  

   
 
ทุนจดทะเบียนที่ดีต้องมีการวางแผน
เนื้อหา : โดยปกติกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจและต้องการจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดนั้น ย่อมต้องกำหนดทุนของบริษัทขึ้นมาตั้งแต่ตอนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ หากแต่ ท่านทราบหรือเข้าใจคำว่า ทุนจดทะเบียน...
  

   
 
Competition Analysis ซึ่งที่ขาดมิได้ในแผนธุรกิจ
เนื้อหา : Competition Analysis: ซึ่งที่ขาดมิได้ในแผนธุรกิจ ในการพัฒนาแผนธุรกิจ สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การวิเคราะห์การแข่งขัน หรือ Competition Analysis การวิเคราะห์การแข่งขันที่ถูกต้องจะ ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงจุดแข็ง...
  

   
 
คิดใหญ่แล้วไปให้ถึง : เมื่อความสำเร็จมาเยือน
เนื้อหา : สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการคือ ความสำเร็จ แต่หากความสำเร็จ มาเร็วมาก จนไม่ทันตั้งตัวนี่สิ จะทำอย่างไร นี่นับเป็นปัญหาที่มีความสุขหรือ Happy Problem นะคะ จริงอยู่ คุณอาจจะปวดหัวที่งานของคุณผลิตไม่ทันแต่อย่างน้อย นี่ก็ดีกว่าการที่สายงานการผลิตของ...
  

   
Page :   << 1 2 3 4 5 6 7 8 >>