สาระน่ารู้ของSMEs
 
เทคนิคการตั้งเป้าหมายของตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)
เนื้อหา : เทคนิคการตั้งเป้าหมายของตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) คำถามอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อองค์กรนำเอาระบบ Balanced Scorecard และ KPI (Key Performance Indicator) ไปใช้ คือ ไม่ทราบว่าจะกำหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดผลงาน...
  

   
 
บาลานซ์ สกอร์การ์ด เทคนิควิธีในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
เนื้อหา : ความเป็นมา ในอดีตที่ผ่านมามีบริษัทยักษ์ใหญ่มากมายหลายบริษัทเช่น AT&T และ ซัน ไมโครซิสเต็มส์ ต้องประสบปัญหาขาดทุน และกลายสภาพไปเป็นบริษัทที่ ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมในปัจจุบัน เนื่องจากสาเหตุที่พอสรุปได้ดังนี้ มั...
  

   
 
Five Forces Model คืออะไร
เนื้อหา : Five forces Model คือ Model ที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันที่เกิดจากแรงทั้งห้า ซึ่งถูกนำเสนอโดย Michale E.Porter กูรูทางด้านการวางกลยุทธ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ของ Harvard Business School Porter ได้กล่าวไว้ว่า สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมใดๆ ก็ต...
  

   
 
Business Innovation : การจัดการความรู้
เนื้อหา : ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ปัจจุบัน Knowledge Management หรือ การจัดการความรู้กำลังมีความสำคัญในทั้งองค์กรภาครัฐบาลและภาคเอกชนเช่นรัฐบาลสิงคโปร์ที่กำลังพยายามทำให้เกาะเล็กๆ กลายเป็นเกาะอัจฉริยะ (Intelligence Island) หรือองค์กรชั้นนำอย่า...
  

   
 
การบริหารภาษี
เนื้อหา : สำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีนั้น มนุษย์เงินเดือนเต็มตัวดูจะไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ เพราะบริษัทยื่นภาษีให้อยู่แล้ว แต่กลุ่มที่ทำ งานกินเงินเดือนและทำธุรกิจหรือมีรายได้ทางอื่น ๆ หลายทางแล้วต้องยื่นภาษีเองก็คงวุ่นว...
  

   
Page :   << 1 2 3 4 5 6 7 8 >>