บัญญัติ 10 ประการ สู่การเป็นผู้ประกอบการการ SMEs

ทำอย่างไรให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ฟังดูเหมือนง่าย แต่เอาเข้าจริงในผู้ประกอบการ 100 คนจะมีสักกี่คนที่สามารถนำพา
ธุรกิจเดินมาถึงจุดที่เรียกว่า
ความสำเร็จ เพราะทุกวันนี้ตลาดของผู้ประกอบการไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศเท่านั้น หากแต่ต้อง
คิดไกลไปถึงว่าจะสามารถสร้างมาตรฐานสินค้าตัวเองสู่ตลาดโลกได้อย่างไร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
สำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในธุรกิจไว้อย่างน่าสนใจ 10 ประการคือ

1.กระหายในความสำเร็จ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจ เพราะหากไม่มีความต้องการในข้อนี้ก็จะไม่มีพลังผลักดันให้
ผู้ประกอบการลุกขึ้นมาดำเนินการให้บรรลุไปตามเป้าหมายได้เลย

2.ชอบเสี่ยง เป็นที่รู้กันดีว่า
ธุรกิจ กับ ความเสี่ยง เป็นของคู่กัน ดังนั้นการจะตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่ ควรอยู่บนพื้นฐานความ
เสี่ยงให้น้อยที่สุด ควรตัดสินใจให้รอบคอบ และไม่ประมาท

3.มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างฝันให้ยิ่งใหญ่ ผู้ประกอบการควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองให้รอบด้าน สามารถมองจากจุด
เล็กๆ แล้วสานฝันให้สามารถขยายกิจการให้ใหญ่โตขึ้นได้

4.มีความยึดมั่นไม่ย่อท้อ ผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จได้ คือ บุคคลที่ไม่ล้มเลิกอะไรง่ายๆ ควรมองว่าความล้มเหลว
หลายต่อหลายครั้งที่เกิดขึ้น เปรียบเสมือนบันไดที่จะนำเราไปสู่จุดที่สูงกว่า

5.มีความเชื่อมั่น ผู้ประกอบการควรมีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าที่จะลองในสิ่งใหม่ๆ เพราะอย่างน้อยนั่นก็คือ การให้กำลังใจที่ดี
ที่สุดแก่ตัวเอง

6.มีความสามารถในการตัดสินใจ การตัดสินใจถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นไม่ว่าผลของการตัดสินใจนั้นจะสำเร็จหรือ
ล้มเหลว แต่หากได้ลองทบทวนเหตุผลให้ดีแล้ว ก็จงเคารพในการตัดสินใจนั้น

7.มองการเปลี่ยนแปลงคือโอกาส การเปลี่ยนแปลงถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างหนึ่งทางธุรกิจ สิ่งใหม่ๆ อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ หากเรา
รู้จักนำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็ถือเป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งทางธุรกิจ

8.มีความอดทนต่อความไม่แน่นอน ควรเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งด้านดีและ
ด้านร้าย ตลอดจนปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยตัวเรา เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ควรอดทนรอคอยสิ่งดีๆ
ที่จะมาถึงในอนาคต

9.รู้จักเริ่มต้น และต้องการความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบ ผู้ประกอบการที่ดีควรเอาใจใส่ในรายละเอียดทุกอย่างในธุรกิจของตน ไม่
ควรมุ่งพัฒนาเพียงด้านเดียวควรมองไปรอบๆ หาจุดบกพร่องและแก้ไขให้ดีขึ้น

10.ตระหนักในคุณค่าของเวลา เวลาเป็นสิ่งมีค่าสำหรับทุกอาชีพ การตรงต่อเวลาและใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดถือเป็น
กำไรชีวิต และกำไรทางธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่ประเมินค่ามิได้

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์